نام تجاری رایج در بازار:گالانت سوپر


united_king

Haloxyfop-R-Methyl ester 10.8%

هالوکسی فوپمعرفی سم: علف­کشی انتخابی و سیستمیک، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات که بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase  (و فوپها  ((AOPPs می­باشد. این علف کش از طریق برگ و ریشه جذب و مانع رشد بافت های سر سیستمی در گیاه می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 300 (male), 623 (female) mg/kg

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
چغندر قند علفهای هرز باریک برگ ۰/۷۵ تا ۱ لیتر در هکتار
کلزا علفهای هرز باریک برگ ۰/۷ تا ۰/۵ لیتر در هکتار
پیاز علفهای هرز باریک برگ ۰/۷۵ تا ۰/۶ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز (یکساله دائمی) و شدت آلودگی در پیاز

 

ماندگاری در خاک:  ۳۰ تا ۶۰ روز

توجه: بهترین زمان مصرف در مرحله ۲ تا ۵ برگی علفهای هرز  می­باشد.

تصویر علف هرز باریک برگ فالاریس (Phalaris spp.) را مشاهده می نمایید.

haloxyfop