نام تجاری رایج در بازار: ارتو-ارتو-۵/۲


united_king

Ortofer (ortho-ortho 5.2)

کود 5معرفی کود: 

آهن قابل حل در آب………………………………………. (W/W)6%

آهن کلات ارتو- ارتو (EDDH)…………………………… 5/2%(W/W)

 

 

 

 

موارد مصرف:

کاربرد ریشه ای دوز (گرم/گیاه)
محصول نهال شروع باردهی در طول باردهی باردهی کامل
مرکبات ۷-۱۵ ۱۵-۳۰ ۳۰-۶۰ ۷۵-۲۰۰
درخت زردآلو و نخل ۵ ۵-۱۰ ۱۵-۳۰ ۳۰-۵۰
هلو، سیب، گلابی، گیلاس ۵-۱۰ ۲۰-۵۰ ۵۰-۱۰۰
موز، انگور و درختچه های کوچک ۳-۷ ۷-۱۵
آووکادو، درخت انبه ۵-۱۰ ۱۰-۲۰
توت فرنگی ۵-۷ کیلوگرم در هکتار
محصولات باغی وگیاهان زینتی علفی ۰/۵ تا ۱۰ گرم در هر متر مربع و محلولپاشی ۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم در هر ۱۰۰ لیتر آب و در محصولات باغی ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار در چرخه کوتاه مدت و ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار در چرخه بلند مدت
نهالستانها آبدهی یکبار در هفته با محلول ۵ گرم در هر ۱۰۰ لیتر آب
چمن ۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار هر ۴-۵ هفته

 

کاربرد روی شاخ و برگ: ۱۰۰-۵۰ گرم به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب