نام تجاری رایج در بازار: بنلت


united_king

Benomyl WP 50%

بنومیلمعرفی سم: قارچ­کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان که از طریق برگ و ریشه جذب و در تمام گیاه جابه‌جا می‌شود. این قارچکش از گروه بنز ایمیدازولها است که با جلوگیری از سنتز توبولین، تقسیم سلولی را مختل می سازد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000  mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: مواد مهوع جهت دفع سریع سم و کم کردن میزان جذب آن در معده.

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
برنج پوسیدگی طوقه و ریشه و لکه قهوه­ای  ۲ در هزار
سیب لکه سیاه و سفیدک حقیقی  محلول پاشی به نسبت ۰/۵ در هزار  در سه نوبت
توت و توتون خشکیدگی سر شاخه و پوسیدگی ریشه  ۱ در هزار
نخود برق زدگی و زردی نخود  ۲ در هزار
درختان میوه سردسیری پوسیدگی سفید ریشه ۸۰۴۰ گرم سم را محلول نموده و برای هر درخت بشعاع یک متر از طوقه بپاشید که تا عمق ۳۰ سانتی متری نفوذ نماید.
چغندر قند سفیدک حقیقی یک کیلوگرم در هکتار