نام تجاری رایج در بازار: استروبی


united_king

Kresoxim –methyl WG %50

کرزوکسیممعرفی سم:قارچ­کشی است از گروه اکسی مینو استات ها که از طریق جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bcl complex) در زنجیره انتقال الکترون از تنفس معمولی ممانعت می کند. با اثر حفاظتی، معالج و ریشه‌کن کننده با کنترل طولانی مدت از گروه استروبیلورین­ها است که از طریق جلوگیری از انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون از تنفس سلولی ممانعت بعمل می­آورد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 5000  mg/kg

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
سیب و گلابی لکه سیاه سیب و گلابی و سفیدک پودری محلول پاشی به نسبت ۰/۱۶تا ۰/۲در هزار

توجه : فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۴ روز برای کدوئیان و ۳۵ روز برای سیب است.

تصویر سفیدک پودری سیب را مشاهده می نمایید.

Kresoxim