نام تجاری رایج در بازار: دایتان- زد ۴۷


united_king

Zineb WP 80%

زینبمعرفی سم: قارچ­کشی تماسی از گروه اتیلن بیس دی تیو کارباماتها است که به عنوان بازدارنده آنزیمی عمل کرده و با اتصال به گروه سولفیدریل، آنزیمهای مختلف از جمله آنزیمهای تنفسی را از کار می­اندازد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5200 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: سولفات آتروپین

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
درختان میوه سردسیری مومیایی محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار
توتون و تنباکو سفیدک دروغی (داخلی) محلولپاشی به نسبت ۳ در هزار
گردو آنتراکنوز محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار
انگور سفیدک داخلی محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار
مرکبات کنه نقره­ای مرکبات محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار

توجه : مصرف این قارچکش در ایران روی سبزیجات و صیفی جات ممنوع است.

تصویر لکه شکلاتی باقلا را مشاهده می نمایید.

Zineb