نام تجاری رایج در بازار: دسیس


united_king

Deltamethrin EC 2.5%

دلتامترینمعرفی سم: حشره‌کش گوارشی، تماسی و غیر‌سیستمیک با پایداری زیاد و بسیار سریع الاثر از گروه پایروتیروئیدها است. این حشره‌کش دارای پایداری ۴-۳ هفته ای برای برگخوارها و آفات مکنده است که سبب اختلال در کانال­های سدیم در طناب عصبی می­شود.

درجه سمیت:

 Acute oral LD50 for rats: 135-5000mg/kg

پادزهرهای توصیه شده:

  • دیازپام یا باربیتوریت قابل تزریق
  • کنترل مسمومیت با ذغال چوب فعال شده (کربن اکتیو)

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
گندم سن محلولپاشی به نسبت ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار
درختان میوه سردسیری مینوز لکه گرد ۰/۵ در هزار
چغندرقند پروانه پرودینا ۱ لیتر در هکتار

 

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۳ روز است.