نام تجاری رایج در بازار: بازودین


united_king

Diazinon EC 60%

دیازینونمعرفی سم: حشره‌کش غیر‌سیستمیک با اثر تماسی گوارشی و تنفسی از گروه فسفره آلی که مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی حشرات است.

درجه سمیت:

  Acute oral LD50 for rats: 1250mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: آتروپین، توگزوگونین

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
سیب و گلابی کرم سیب، مگس گلابی و سرخرطومی ۱/۵ تا ۲ لیتر در هکتار
انگور و کاج کرم خوشه خوار و جوانه خوار ۱ در هزار
پسته و مرکبات شپشک‌ها ۱ در هزار
نخیلات شپشک‌ها ۱/۵تا ۲ لیتر در هکتار
برنج و چغندرقند کرم ساقه خوار و آفات چغندرقند ۲ لیتر در هکتار

 

توجه: تصویر سرخرطومی سیب و گلابی و پروانه کرم سیب را مشاهده می نمایید.

Diazinon1       Diazinon2