نام تجاری رایج در بازار: کنفیدور


united_king

Imidacloprid SC35%

ایمیداکلوپرایدمعرفی سم: حشره‌کش سـیسـتمیک با اثر تمـاسی و گـوارشی از گروه نئونیکوتینوئیدها است که علیه آفات مهم نباتی بویژه حشرات مکنده بکار می­رود. این حشره‌کش روی گیرنده‌های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر میگذارد.

درجه سمیت:

 Acute oral LD50 for rats: 450 mg/kg

 

 

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
پسته پسیل ۰/۴ لیتر یا ۴۰۰ سی سی در هزار
توتون شته ۲۵۰ سی سی در هکتار
مرکبات پروانه مینوز ۳۰۰ میلی لیتر + ۵۰۰ میلی لیتر روغن در ۱۰۰ لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله ۱۰ روز در خزانه درختان ۳ تا ۵ سال
پنبه شته جالیز ۲۵۰ سی سی در هکتار

دوره کارنس: آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۲۱ روز است.

توجه : تصویر شته توتون را مشاهده می نمایید.

Imidaclopride