نام تجاری رایج در بازار: اومایت


united_king

Propargite EC% 57default

معرفی سم: کنه کش غیر سیستمیک  با اثر تماسی و دوام طولانی از گروه سولفیت که از طریق تنفس هم روی کنه موثر است

درجه سمیت:

 Acute oral LD50 for rates: 2800 mg/kg

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
پنبه و سویا و چغندر کنه تار عنکبوتی ۱/۵  لیتر در هکتار
درختان میوه (سیب و پسته) کنه قرمز اروپایی  و کنه پسته ۱در هزار
حبوبات کنه دو لکه ای ۱تا ۲در هزار
چای کنه پا کوتاه ۱/۲ در هزار
درختان جنگلی و گیاهان غیر مثمر کنه دو نقطه ­ای ۱ در هزار
لوبیا کنه دو لکه ای ۱ در هزار

 

توجه: 

  • تصویر کنه دو لکه ای (دو نقطه ای) لوبیا را مشاهده می نمایید.Proparginte