نام تجاری رایج در بازار: ترفلان


united_king

Trifluralin EC 48%

تریفلورآلینمعرفی سم: علف­کش انتخابی از گروه دی­نیتروآنیلین می باشد که از طریق هیپوکوتیل جذب و موجب اختلال در تقسیم سلولی و بازدارنده رشد ریشه می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000 mg/kg

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام علف هرز میزان مصرف
پنبه علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ۲-۳ لیتر در هکتار قبل از کاشت بلافاصله مخلوط با خاک ( در عمق  ۸ تا ۱۰ سانتی متر)
چغندر علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ۲-۲/۵ لیتر در هکتار مخلوط با ۵-۴ لیتر کلریدازون بعد از تنک کردن
آفتابگردان و سویا علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ۱/۵-۲/۵ لیتر در هکتار قبل از کاشت مخلوط با خاک

 

ماندگاری در خاک: ۱۲۶-۵۷ روز

توجه: شکل مقابل به علف هرز گاو پنبه (Abutilon theophrasti) اشاره می نماید.

triflurain