نام تجاری رایج در بازار: گرین مور


united_king

Green More (ortho-ortho 3.0)

کود6معرفی کود: 

آهن قابل حل در آب………………………………………… ۶%

عامل کلات کننده ………………………………………… ۶%EDDHA

محتوای ارتو-ارتو…………………………………………….۱/۸% کلات

 

 

 

موارد مصرف:

کاربرد ریشه ای دوز (گرم/گیاه)
محصول گیاهچه شروع باردهی در طول باردهی باردهی کامل
مرکبات ۷-۱۵ ۱۵-۳۰ ۳۰-۶۰ ۷۵-۱۵۰
درخت زردآلو و نخل ۵ ۵-۱۰ ۱۵-۳۰ ۳۰-۶۰
هلو، سیب، گلابی، گیلاس ۵-۱۰ ۱۰-۲۵ ۲۰-۵۰ ۵۰-۸۰
انگور ۳-۷ ۵-۱۰ ۷-۱۵ ۳۰-۵۰
توت فرنگی ۳-۵ کیلوگرم در هکتار
محصولات باغی وگیاهان زینتی علفی ۲-۳ گرم در متر مربع و اسپری کامل سطح ۲۰۰-۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب و در محصولات باغی ۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار در چرخه کوتاه مدت و ۲۰-۱۰ کیلوگرم در چرخه بلند مدت
نهالستانها آبدهی یکبار در هفته با محلول ۵ گرم در هر ۱۰۰ لیتر آب
چمن ۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار هر ۵-۴ هفته