نام تجاری رایج در بازار: کوپراویت


united_king

Copper oxychloride WP 35%

کوپر اکسی کلرایدمعرفی سم: قارچ­کش و باکتری­کش مجزا تماسی با اثر حفاظتی از گروه ترکیبات مسی است که موجب اختلال در متابولیسم سلولی می­شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 950-1862

پادزهرهای توصیه شده: D- پنیسیلامین، دیمرکاپرول، EDTA، ,Unithiol و دیمرکاپتوپروپان سولفونات

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
مرکبات و پسته گموز مرکبات و پسته دوغاب ۱ %
درختان میوه دانه دار آتشکشانکر باکتریایی محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار طی ۴ نوبتمحلولپاشی به نسبت ۲ در هزار
درختان میوه هسته دار  لکه غربالی ، پیچیدگی برگ هلو محلولپاشی به نسبت ۵-۳ در هزار
بادام لکه آجری بادام محلولپاشی به نسبت ۳ در هزار
گردو آنتراکنوز گردو محلولپاشی به نسبت ۵-۳ در هزار
جالیز و سبزیجات سفیدک داخلی ۱-۲ کیلوگرم در هکتار
سیب زمینی و گوجه فرنگی بادزدگی سیب زمینی و سفیدک دروغی محلول پاشی به نسبت ۳ در هزار
خرما پوسیدگی گل آذین خرما محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار

توجه : تصاویر لکه آجری بادام را مشاهده می نمایید.

Copper Oxychloride