نام تجاری رایج در بازار: گوگرد میکرونیزه


united_king

Sulfur WDG 80%

سولفورمعرفی سم:قارچ­کش و کنه‌کش غیر سیستمیک تماسی، حفاظتی و تدخینی از گروه مواد معدنی است که موجب اختلال در تنفس سلولی می­شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000

 

 

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
سیب و هلو و مو سفیدک سطحی (پودری) محلولپاشی به نسبت ۳ در هزار
انگور سفیدک سطحی (پودری) محلولپاشی به نسبت۴-۳ در هزار
پسته کنه نمدی پسته محلولپاشی به نسبت ۳ در هزارر
یونجه سفیدک سطحی (پودری) محلولپاشی به نسبت۳- ۲ در هزار
سبزی و جالیز سفیدک حقیقی محلولپاشی به نسبت۳- ۲ در هزار
گیاهان زینتی و غیره مثمر سفیدک سطحی و سایر سفیدکها ۱/۵ در هزار
چغندر سفیدک حقیقی و برگ گیاهچه ۴ کیلوگرم در هکتار

 

توجه :گوگرد در دمای ۱۴ درجه سانتی گراد تصعید نشده و در دمای بالاتر از ۳۵ درجه سانتی گراد نیز گیاهسوزی ایجاد می­کند

تصویر سفیدک پودری چغندر را مشاهده می نمایید.

sulfur