نام تجاری رایج در بازار: توپسین- ام


united_king

Thiophanate –methyl WP %70

تیوفانات متیلمعرفی سم:قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تیوفانات است که از سنتز بتاتوبولین جلوگیری می کند.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 6640  mg/kg

پادزهرهای توصیه شده: انواع باربیتوراتها

 

موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
گندم سیاهک گندم ضد عفونی بذور به نسبت ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم بذر
سیب و گلابی و هلو لکه سیاه سیب و گلابی و لکه سفید گلابی و پوسیدگی قهوه ای هلو ۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب
درختان میوه سردسیری سفیدک سطحی ۵۰ تا ۶۰ گرم در ۳۰۰ لیتر آب

 

ماندگاری در خاک: ماندگاري تيوفانات متيل در خاک ۴-۳ هفته ميباشد.

توجه : تصویر سیاهک گندم را مشاهده می نمایید.Thiophanate